Bærekraft og innovasjon

Som en del av anleggsbransjen har vi et betydelig ansvar for å bidra til utvikling innenfor sirkulær økonomi og omstilling til det grønne skiftet. Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling internt, og i samarbeid med våre kunder og leverandører har vi som mål å utvikle metoder og løsninger som skal understøtte bærekraftig drift i hele vår virksomhet. Vi er løsningsorienterte og har stor tro på åpenhet og samarbeid gjennom kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers i bransjen.   

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på konsernets hjemmesider.

Les mer om oss