HMS

Kruse Smith Anlegg jobber målrettet og systematisk med HMS. Vår høyeste prioritet er at alle som jobber hos oss skal komme trygt hjem! Vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og har gode måleparametere og rutiner for oppfølging. Et utviklende og godt arbeidsmiljø i alle deler av bedriften er avgjørende for å sikre rutinelojalitet og aktiv deltakelse i HMS-arbeidet. 

Kruse Smith Anlegg er sertifisert i henhold til ISO 45001 som er en standard for Arbeidsmiljø, samt ISO 14001 innenfor Miljøledelse.

Kvalitet

Kvalitetsarbeidet i Kruse Smith Anlegg er høyt prioritert gjennom metodikk og systemer som ivaretar gode rutiner for styring, forbedring og kvalitetssikring. 

Kruse Smith Anlegg er sertifisert i henhold til ISO 9001 som er standard for Kvalitetsledelse. 

Les mer om oss