Kontaktpersoner

Thomas Odde
Bemanningskoordinator Konstruksjon

+47 950 73 684
Thomas.Odde@kruse-smith.no

Silje Løvås
Leder Egenproduksjon Tunnel

+47 414 02 168
Silje.Lovas@kruse-smith.no

Lærling og utplassering

Er du nysgjerrig på anleggsbransjen? Store bruer skal støpes, dype tunneler skal sprenges og lange veier skal bygges. For å lykkes med dette trenger vi dyktige og motiverte fagarbeidere. Vi i Kruse Smith Anlegg utdanner flere lærlinger årlig i ulike fag. Hos oss får du et solid og fremoverlent arbeidsmiljø, du får være en del av drivende dyktige arbeidslag og du får virkelig være med der det skjer – om det er flere kilometer inne i fjellet eller høyt oppe i lufta.

Som lærling hos oss vil du oppleve frihet til å prøve og feile, ansvar, forventinger og givende arbeidsdager. Egne lærlingeansvarlige følger deg tett opp, og sikrer at du får delta i alle de ulike aspektene av en tunneldriver eller betongarbeiders hverdag. Vi gjennomfører prosjekter i hele landet og det jobbes i all hovedsak rotasjonsordninger, med 2 uker på arbeid og 2 uker avspasering.

Vi er veldig stolte av alle de dyktige lærlingene våre, og gleder oss til å utdanne og rekruttere enda flere i årene fremover.

Lærlingplasser tilbys innen følgende fag:

  • Fjell- og bergverk (tunnel)
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Betongarbeider

Så til alle dere dyktige, arbeidsomme og nysgjerrige lærlingekandidater der ute – søk hos oss!

Kontaktpersoner

Thomas Odde
Bemanningskoordinator Konstruksjon

+47 950 73 684
Thomas.Odde@kruse-smith.no

Silje Løvås
Leder Egenproduksjon Tunnel

+47 414 02 168
Silje.Lovas@kruse-smith.no

Bli bedre kjent med oss

Om Kruse Smith Anlegg

Kruse Smith Anlegg er en av Norges ledende anleggsentreprenører. Vi er spesialister på anleggsarbeid knyttet til tunneler, broer og energi- og industrianlegg.