Nøkkelpersoner

Finn Erik Espegren

Finn Erik Espegren

Daglig leder
finn.erik.espegren@kruseanlegg.no
+47 995 73 883

Rebekka Smeland

Rebekka Smeland

Organisasjonssjef
rebekka.o.smeland@kruseanlegg.no
+47 909 64 278

Gerd Inger Egset

Gerd Inger Egset

Økonomisjef
gerd.inger.h.egset@kruseanlegg.no
+47 951 44 722

Tomm E. B. Hermansen

Tomm E. Bjørneseth-Hermansen

Avdelingsleder Prosjektutvikling
tomm.hermansen@kruseanlegg.no
+47 936 97 427

Dreng Viki

Dreng Viki

Avdelingsleder konstruksjon
dreng.anundson.viki@kruseanlegg.no
+47 951 44 792

Øystein Bondal

Leder Nordisk Sprøytebetong
oystein.bondal@nosb.no
+47 917 65 400

Marie Therese Hauger Jørgensen

HR-sjef
marie.jorgensen@kruseanlegg.no
+47 900 15 851