Nøkkelpersoner

Bjørn Velken

Bjørn Velken

Daglig leder
bjorn.velken@kruseanlegg.no
+47 918 21 425

Rebekka Smeland

Rebekka Smeland

HMS-sjef
rebekka.o.smeland@kruseanlegg.no
+47 909 64 278

Gerd Inger Egset

Gerd Inger Egset

Økonomisjef
gerd.inger.h.egset@kruseanlegg.no
+47 951 44 722

Tomm E. B. Hermansen

Tomm E. Bjørneseth-Hermansen

Avdelingsleder Prosjektutvikling
tomm.hermansen@kruseanlegg.no
+47 936 97 427

Finn Erik Espegren

Finn Erik Espegren

Avdelingsleder konstruksjon
finn.erik.espegren@kruseanlegg.no
+47 995 73 883

Dreng Viki

Dreng Viki

Avdelingsleder tunnel
dreng.anundson.viki@kruseanlegg.no
+47 951 44 792 

Silje Løvås

Silje Løvås

Leder egenproduksjon
silje.istad.lovas@kruseanlegg.no
+47 414 02 168