Om Kruse Smith Anlegg

Kruse Smith Anlegg er en av Norges ledende anleggsentreprenører. Vi er spesialister på anleggsarbeid knyttet til betongkonstruksjoner, broer og energi- og industrianlegg. Vi går inn i nye prosjekter med bred erfaring og solid kompetanse fra gjennomføring av en rekke omfattende prosjekter over hele landet.

Vi har vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. Vi har lang erfaring i å gjennomføre prosjekter i total-, hoved- og underentrepriser.

Som en del av entreprenørkonsernet HI Entreprenører tilhører vi et sterkt fagmiljø innenfor anleggsbransjen.

Les mer om oss