Fv 440 – Oppgradering av Byhaugtunnelen

Byhaugtunnelen rehabiliteres i forbindelse med at den nordlige utgangen av tunnelen legges om med 100 meter, hvorav 30 meter blir drevet som ny tunnel. Byhaugtunnelen er i dag en 1-løpstunnel med lengde på ca. 630 m og skal oppgraderes slik at tunnelen blir dimensjonert for en forventet ÅDT (2035) på 13000. Tunnelens sikkerhetsutrustning oppgraderes til dagens standard for tunnel klasse D. 

Fra tunnelpåhugget på nordsiden bygges en 155 meter lang portal over Eiganestunnelen og føres frem på vestsiden av Eiganestunnelen. Betydelige terrengarbeider særlig

på nordsiden, samt elektro og grøftearbeider i eksisterende tunnel.

Geografisk plassering:   Stavanger, Tasta 

Type: Tunnelrehabilitering, driving av ny tunnelutgang og bygging av portal

Byggherre: SVV Region Vest

Kontraktstørrelse: 116 MNOK eks. mva

Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Kontraktstype: Enhetspriskontrakt, NS 8405

Byggeperiode: Des 2020 -Apr. 2022