Haumyrheitunnelen, E18

Østgående løp utvides for å gi forbedret plass til kollektivtrafikk. Prosjektet omfatter rehabilitering og utvidelse av dagens Haumyrheitunnel langs E18 øst for Kristiansand sentrum.

Tunnelen er en toløps tunnel med totalt fire kjørefelt, og er omtrent 350 meter lang.

Byggherre: Statens Vegvesen

Type anlegg: Samferdsel

Byggeperiode: 2020-2021

Entrepriseform: Hovedentreprise