Ny E18 fra Arendal til Tvedestrand

Kruse Smith bygde 24 broer på 24 månder

Byggherre: Nye Veier

Type anlegg: Samferdsel

Byggeperiode: 2017-2019

Entrepriseform: Delentreprise