Sykkeltunnel Stavanger

En 371 meter lang sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden utenfor Stavanger skal sikre tryggere og bedre forhold for syklistene. 

Samtidig gjøres utbedringer av sydgående tunnelløp på E39 som løper parallelt med den nye sykkeltunnelen. 

Byggherre: Statens Vegvesen

Type anlegg: Samferdsel

Byggeperiode: 2020 – 2021